مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشکده معماری و شهر سازی "


جدول کدهای صادرشده

مهر97 معماری و شهرسازی آبان 97 معماری   و شهرسازی آذر 97  معماری و شهرسازی دی 97 معماری و شهرسازی بهمن 97 معماری  و شهر سازی اسفند 97 معماری و شهرسازی

پذیرفته شدگان محترم تکمیل ظرفیت واحد تهران مرکزی

بسمه تعالی   ضمن عرض تبریک و خیرمقدم به پذیرفته شدگان محترم تکمیل ظرفیت واحد تهران مرکزی  در نیمسال دوم   سال تحصیلی 99-98 در همه مقاطع با توجه به اینکه آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان از نیمسال دوم 99-98 ( بهمن ماه) می باشد، ...