مطالب مرتبط با کلید واژه " اساتید مدعو "


اساتید مدعو

مرتبه علمی نام خانوادگی نام مربی آذرنوش منا مربی آراسته شیوا مربی آقائی مهتاب استاد آیوازیان سیمون مربی ابراهیمی ویشکی زهرا مربی احدپوردوران وحید مربی احمدیان سید رهام مربی اسماعیلی موج مربی اشرف پور وحید مربی افشارنادری کامران مربی الهیان پگاه مربی ایرانی شمیرانی نیلوفر استادیار ایوبیان الهام مربی بابازاده سلوط سپیده مربی باستانی پور لینا مربی باقری فرح مربی باقری فرزانه مربی بشیر نژاد وحید مربی بلوهر بهرنگ مربی بهنام والا علی مربی پزشکیان افشان مربی تصویری محمدکاظم مربی تیموریان شروین مربی جمشیدیان مهدی استادیار جوادی غلامرضا مربی جوانبخت امید مربی جیحانی بهنام مربی حسنی رناتا مربی حسینی امیر سیده مولود مربی خدابخش مریم مربی خمسه انیسه مربی دادخواه مهیار استادیار دباغ امیرمسعود مربی ذاکری محمدمهدی مربی رایگانی فریبا مربی رنج کشان سحر مربی روانشادنیا سمیه مربی زارعی النا مربی زنگنه مدار سلمان استادیار زواره محمدی محمدمهدی مربی ساتری یوسف مربی سعادت فربود مربی سنگوری نورا مربی سیدشربتی آرش مربی سیمونی پیونیک مربی سینایی زهرا مربی شمس عباس مربی شمس دولت آبادی حسنی السادات مربی شیخ الحکمایی محمدعلی مربی صادقی پور رودسری محیا مربی صیاد امیرحسین مربی طهماسبی رضا مربی عارف نظری فاطمه مربی عزیزیانس رازمیک مربی غلامپور اشکان مربی فرهادیان امیرحسین مربی فرهبد امیررضا مربی فروغمنداعرابی مهدی مربی فریور صدری علی مربی قره گوزلو پرشیا مربی کاظمی محمد مربی کریمی هوشنگ استادیار گودرزی مسعود مربی لیلیان الهام مربی معراجی مانا مربی معظمی نسیم مربی ملکی فرشید مربی میرزاییان مهابادی شهاب مربی ناصرنصیر حمیدرضا مربی نصیری مسلم آرش مربی نعیما غلامرضا مربی نوروزی ژیلا مربی همتی مقداد مربی همتیان نغمه مربی یارمحمد فاطمه

اساتید مدعو

  نام نام خانوادگی مرتبه علمی الهام امینی استادیار محمد سعید ایزدی استادیار ناصر بنیادی استادیار موسی پژوهان استادیار آرش ثقفی اصل استادیار حسین خسروی استادیار رامین ساعد موچشی استادیار ناصر عظیمی دوبخشری استادیار مصطفی بهزاد استاد سیدمحمدمهدی معینی استادیار الهام منصوری استادیار علی یدقار استادیار اسماعیل شیعه استاد اسماعیل صالحی دانشیار الهام سوری استادیار راضیه رضابیگی استادیار جهانشاه پاکزاد استاد  

اساتید مدعو

نام نام خانوادگی مرتبه علمی امیر حسین آقاخانی استادیار امیر ارشاد لنگرودی دانشیار علیرضا بهرمان استادیار حمیدرضا جیحانی استادیار علی اکبر سعیدی گرگانی مربی آرمان شیشه گر مربی محمدحسن طالبیان استادیار مهناز عبداله خان گرجی مربی حامد نیرومند استادیار