پذیرفته شدگان محترم تکمیل ظرفیت واحد تهران مرکزی

بسمه تعالی
 
ضمن عرض تبریک و خیرمقدم به پذیرفته شدگان محترم تکمیل ظرفیت واحد تهران مرکزی
 در نیمسال دوم   سال تحصیلی 99-98 در همه مقاطع
با توجه به اینکه آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان از نیمسال دوم 99-98 ( بهمن ماه) می باشد،

لذا سایت این واحد جهت اسکن و آپلود مدارک از28/10/98 برای

پذیرفته شدگان نیمسال دوم فعال خواهد شد.
تاریخ، مکان و لیست مدارک مورد نیاز جهت مراجعه حضوری برای تشکیل پرونده

در هفته آخر دی ماه از طریق همین سایت متعاقباٌ اعلام خواهد شد.
خواهشمند است از مراجعه حضوری و تماس تلفنی با واحد خودداری گردد.

 
اداره کل آموزش