مدیر گروه

 نام ونام خانوادگی: دکتر رضا وحید زاده

                                                                                               

متولد: 1357 تهران

پست الکترونیک: rez.vahidzadeh@iauctb.ac.ir

 

الف_ تحصیلات:

_ کارشناس مهندسی شیمی 1381 دانشگاه علم و صنعت ایران

_کارشناس ارشد حفاظت آثار تاریخی از دانشگاه هنر اصفهان1384 با رتبه اول

_ دکتری مرمت اشیاء فرهنگی- تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، 1392

 

ب_ سوابق تدریس

_ عضو هیات علمی گروه مرمت در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، 1388 تا کنون

_ همکاری با دانشگاه های هنر اصفهان، هنر تهران و مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی به عنوان مدرس مدعو در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد از سال 1385 تا کنون

_ برگزاری دوره های آموزشی در زمینه شناخت و مرمت آثار تاریخی پژوهشگاه میراث فرهنگی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان، کاخ موزه نیاوران، موزه مقدم از 1388 تا کنون

 

ج_ سوابق اجرایی

_ همکاری در مرمت تزئینات نقاشی سقف عمارت بادگیر، کاخ_موزه گلستان، 1381

_همکاری با پروژه ارزیابی خسارات ناشی از آلودگی هوای ناشی از جنگ خلیج فارس بر آثار تاریخی ایران در منطقه خوزستان، طرح مشترک پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی(سازمان میراث فرهنگی کشور) و موسسه بین‌المللی ایکروم، 1382

_همکاری با پروژه حفاظت و مرمت چغازنبیل (سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور)، با عنوان مسئول گروه مطالعات زیست‌محیطی، 84-1382

_ همکاری با کارگاه حفاظت و مرمت تزئینات نقاشی دیواری ایلخانی متعلق به بقعه متبرکه امامزاده یحیی، فیروزکوه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، 1385

_ عضو هیات علمی کاوش دژ رشکان ری، سازمان میراث فرهنگی استان تهران، 1386

_ عضو گروه حفاظت و مرمت تزئینات وابسته به معماری پژوهشگاه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 1386  تا 1387

_ همکاری در پروژه مرمت تزئینات مناره ایلخانی کفل، نجف اشرف و ارائه طرح مرمت کتیبه کاشی معرق متعلق به دوره صفوی در حرم مطهر امامین جوادین (علیهما السلام) کاظمین، 1392

_ همکاری در مرمت و استحکام بخشی تزئینات نقاشی حسینیه سادات و خانه شریف اصفهان، سازمان میراث فرهنگی، 1393

_ تعمیر و احیای بنای تاریخی خانه قوام الدوله تهران (مقر کمیته ملی ایکوموس)، 1394

_ همکاری با پژوهشکده مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، به عنوان پژوهشگر در طرحهای پژوهشی، 1385 تا کنون

_ عضو هیات داوران اولین همایش علم مواد و حفاظت آثار تاریخی، پژوهشگاه مواد و انرژی و سازمان میراث فرهنگی، 1391

_ عضو هیات داوران چهارمین همایش ملی آرشیوی حفاظت و نگهداری اسناد و میراث مستند، سازمان ملی اسناد و کتابخانه ملی ایران، 1391

_ عضو هیات داوران یازدهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی-فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری، 1393

_ مدیریت گروه مرمت در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، 1388 تا کنون

_ عضو هیات راهبردی محوطه میراث جهانی چغازنبیل از 1393 تا کنون

 

د_ انتشارات

 

کتابها

1_ Mofidi/ Prechel/ Vahidzadeh, B./ D./ R., Vorberichter der Archaologieschen Ausgrabungen der Kampagnen 2005 – 2007 in Haft Tappeh(Iran), Agenda, Müster, Germany, 2010

2- سلیمانی، پروین، وحیدزاده، رضا، فرهمند بروجنی، حمید، 1394، کتیبه های کاشی معرق در ایران، تهران: نشر هم پا

 

ه_ مقالات

1_ Vahidzadeh/ Afrund, Reza/ Ghadir, Technical diversity of Persian glasses in the Early Islamic period and the probable relations with China(chemical analysis of glass findings Rayy), in Zorn and Hilgner, B. and A. (ed.), Glass along the Silk Road, RGZM, Germany, 2010

2_ وحیدزاده، رضا، آلودگی هوا در هفت تپه و چغازنبیل، مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی-فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (پژوهشگاه)، 1388

3_ وحیدزاده و عنایتی، رضا و غلامرضا، حفظ قطعات کاشی تاریخی و محدود نمودن بازسازی: نگاهی دوباره به تعمیرات کاشیکاری، دو فصل نامه تخصصی مرمت و پژوهش، شماره 9، پاییز و زمستان 1389

4_  فدایی، ح.، وحیدزاده، ر. بررسی حفاظت پلیمری تزئینات آجری موجود در فضای باز چغازنبیل. نشریه علمی-ترویجی اثر. ش 51،1389 ،  57- 72

5 _ وحیدزاده، مرادخانی، گرجی، روحی، محمودی، ر.، ز.، ص.، ر.،  بررسی میزان تاثیر چسبهای مرمتی در جذب و رشد عوامل بیولوژیک در حوزه اسناد آرشیوی ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی گنجینه اسناد، سال بیست و یکم، دفتر دوم، تابستان 1390

6_ Vahidzadeh, Pedram, Owlia, Mosadghzadeh, R., B., M., H., Tile-working in Safavid domes of Isfahan, the four hundred year old tradition of conservation and the contemporary challenges, Proceedings of the international congress “Domes in the world”, Nardini Editore, Florence, 2012 

7_ وحیدزاده، پدارم، اولیاء، ر.، ب.، م.، تنوع رویکردهای نظری در عرصه تعمیر و مرمت کاشیکاری معرق و هفت رنگ و چالشهای ناشی از آن در حفاظت آثار ایران، دو فصلنامه علمی-ترویجی پژوهش هنر، شماره اول، بهار و تابستان 1390

8_ وحیدزاده، پدرام، اولیاء، ر.، ب.، م.، ارزیابی اصالت در فرایند حفاظت از آثار تاریخی ایران: ضرورت توجه به تداوم فرهنگ بومی آفرینش هنری، دو فصلنامه علمی- پژوهشی مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی، سال اول، شماره 2،  پائیز و زمستان 1390

9_ وحیدزاده، ر.، پدرام، ب.، اولیاء،  م. ر.، مصدق زاده، ح. کاشیکاری گنبدهای صفوی اصفهان، سنت چهارصدساله تعمیر و نگهداری، چالشهای معاصر حفاظت. دیوان مقالات نخستین همایش فناوری و سازه های سنتی با محور گنبدها. تهران: نشر ایوان،1392. 274-287

10- A. Ershad-Langroudi, A. Mirmontahai, R. Vahidzadeh, Viscoelastic behavior of treated historical leather with nanocomposite, Proceedings of the 4th International Conference on Nanostructures (ICNS4) 12-14 March, 2012, Kish Island. Sharif University of Technology:  Iran, pp.190-192

11_ یوسف نژاد، س.، وحیدزاده، ر.، مطالعه باستان سنجی آجرهای لعاب دار هخامنشی به دست آمده از کاوش های باستان شناسی محوطه تل آجری در شهر پارسه، نشریه علمی- پژوهشی مطالعات باستان شناسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران)، بهار و تابستان 1392

12-  وحیدزاده، ر.، سلیمانی، پ.، مطلبی، ز.، موحدی مهرآبادی، ر.، 1394، د وفصلنامه تخصصی دانش و مرمت میراث فرهنگی دوره جدید (دانشگاه هنر اصفهان)، سال سوم، ویژه نامه 2 (حفاظت از آرایه های معماری)

13- سلیمانی، پ.، وحیدزاده، ر.، فرهمند بروجنی، ح.، روش بازخوانی کتیبه بالای طاق نمای ورودی گنبد غفاریه بر اساس الگوی تطبیقی – تاریخی، نشریه علمی- ترویجی پژوهش هنر، 1394

 

 

و_ ثبت اختراع:

امیر ارشاد لنگرودی، اکرم سادات میرمنتهایی، رضا وحیدزاده، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، استحکام بخشی چرمهای تاریخی با استفاده از تعلیق نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت در پلی اتیلن گلیکول، 1390

 

ز_ ارائه مقالات در همایشها

1_ آلودگی هوا در هفت‌تپه و چغازنبیل نقش تحلیلهای زیست‌محیطی در ارزیابی اثرات آلاینده‌های جوی ناشی از عملکرد صنایع بر محوطه‌های تاریخی فضای باز  وحفاظت پیشگیرانه از مصالح تاریخی موجود در این محوطه ها ، هفتمین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری، تهران، پژوهشکده مرمت، 1384

2_ بررسی فرایندهای تولید لعاب در چغازنبیل، هشتمین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری، تهران، پژوهشکده مرمت، 1386

3 _ ارزیابی دو رزین سیلوکسان تجاری به عنوان مواد بالقوه جهت حفاظت آجرهای محوطه چغازنبیل،  هشتمین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری، تهران، پژوهشکده مرمت، 1386

4_ عطاری، طالبیان، میرمحمد صادقی و وحیدزاده، مهشید، محمد حسن، گیتی و رضا، امکان سنجی کاربرد دو نمونه نانو کامپوزیت اکریلیک/ سیلان و نانو ذرات رس در استحکام­بخشی سنگ آهک سیاه پاسارگاد، نهمین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری، ساری، سازمان میارث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان مازندارن، 1388

5_ ساریخانی، طالبیان و وحیدزاده، زهره، محمد حسن و رضا، پایش تغییرات ساختاری آثار سنگی محوطه میراث جهانی پاسارگاد با استفاده از پیچ حسی، نهمین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری، ساری، سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان مازندارن، 1388

6_ وحیدزاده، پدرام، اولیاء، رضا، بهنام، محمد رضا، ارزیابی جایگاه کنونی هنرمندان کاشی ساز اصفهانی در توسعه پایدار شهر ایرانی-اسلامی با تاکید بر موقعیت فرهنگی و اجتماعی ایشان در چهار سده اخیر، اولین همایش انسان شناسی هنر، اصفهان، 1390

7_وحیدزاده، رضا، بررسی پویایی و تنوع کاشیکاری در اصفهان، دو سالانه سفال ایران، موزه امام علی(ع)، 1390

8_ وحیدزاده، رضا، آفرینش دیوارنگاره های سفالی لعابدار در تمدن ایلام و سرزمینهای همجوار، دوسالانه سفال ایران، موزه امام علی (ع)، 1390

9_ Vahidzadeh, Pedram, Owlia, Mosadghzadeh, R., B., M., H., Tile-working in Safavid domes of Isfahan, the four hundred year old tradition of conservation and the contemporary challenges, International congress “Domes in the world”, Nardini Editore, Florence, 2012

10 - Vahidzadeh, Pedram, Owlia, R., B., M., Surface protection of Iranian earthen architectures, conservation of sustainable relationship between artist and material in Meidan Emam and Tchogha Zanbil, XIth International Confernce on study and conservation of earthen architecture heritage, Lima, 2012

همایش بین المللی خشت 2012، لیما (پرو)

11- وحیدزاده، ر.، تطهیری مقدم، ف.، نادری جلودار، ص.، بیرمی، ط. تحلیل ارزشهای فرهنگی کاشیکاری زیرلعابی ازاره­های سرسرای ورودی کاخ گلستان با رویکرد به بررسی گفتمانهای فرا-روایت در نقاشی عصر قاجار. نخستین همایش ملی کاخ گلستان. تهران: مجموعه تاریخی- فرهنگی گلستان، 1391

12 - وحیدزاده، ر.، پدرام، ب.، اولیاء، م.ر. تداوم پیوند معرفتی میان استادکاران بومی و مصالح تاریخی در روند حفاظت از دو محوطه میراث جهانی میدان امام اصفهان و چغازنبیل و چالشهای پیش رو. دهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی-فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری. تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ،1391

13- رضا وحیدزاده، عبدالرسول وطن دوست حقیقی، سحر احمدی نژاد. 1394. مقایسه تطبیقی معماری بنای تاریخی ستوندار خورهه با معابد هلنیستی و بناهای اربابی پارتی به منظور شناسایی قدمت و کاربری آن.کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

14- سیده المیرا عابدی، رضا وحیدزاده. 1394. مطالعه تزیینات کاشیکاری دیوار ضلع شرقی کاخ گلستان تهران.کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی

15- Ahmadinezhad, S., Vahidzadeh, R., Vatandoust, R., 2015, Developing the OUV- based management plans for Iran heritage sites in Urban and rural areas, case study: world heritage vision plan for the historical site of Khorheh, The 7th International Conference on Contemporary problems of Architecture and Construction, Florence – Italy

 

ح_ عناوین مهمترین پروژه های تحقیقاتی پژوهشی انجام شده

1) مجموعه مطالعات بررسی حفاظت و مرمت تزئینات لعابدار وابسته به معماری در محوطه چغازنبیل 1382-84

2) مجموعه مطالعات مربوط به بررسی آلودگی هوا و اثرات آن بر آثار تاریخی محوطه های هفت تپه و چغازنبیل 1382-84

3) حفاظتهای ضمن حفاری در کاوشهای باستانشناسی محوطه تاریخی هفت تپه و مطالعه فنی سفالینه ها، طرح مشترک سازمان میراث فرهنگی و دانشگاه ماینز، 1384

4) بررسی و شناخت یافته های حاصل از کاوش باستان شناسی در محوطه دژ رشکان شهر ری (فصل اول)، سازمان میراث فرهنگی استان تهران، 1385

5) ارائه طرح حفاظتی _ مرمتی تزئینات نقاشی دیواری ایلخانی بقعه امامزاده یحیی فیروزکوه، سازمان میراث فرهنگی استان تهران، 1385

6) مطالعه فن شناسی سفالینه های ایلامی محوطه هفت تپه، با همکاری هیات کاوشهای باستانشناسی محوطه هفت تپه ، 85 _ 1384

7) بررسی راهکارهای حفاظت تزئینات آجرکاری در محوطه های روباز با استفاده از استحکام بخشهای رزینی، پژوهشکده مرمت، 1385

8) بررسی و شناخت یافته های حاصل از کاوش باستان شناسی در محوطه دژ رشکان شهر ری (فصل دوم)، سازمان میراث فرهنگی استان تهران، 1386

9) مطالعه فنی آثار نقاشی دیواری یافته شده در فصول اخیر کاوش محوطه هفت تپه، طرح مشترک سازمان میراث فرهنگی و دانشگاه ماینز آلمان، 1386

10) بررسی راهکارهای حفاظت تزئینات وابسته به معماری با استفاده از استحکام بخشهای رزینی (مرحله دوم)، پژوهشکده مرمت، 1386

11) تدوین طرح مرمت و تثبیت کتیبه کاشی معرق نفیس متعلق به دوره صفوی در حرم مطهر امامین جوادین (علیهما السلام) کاظمین، ستاد بازسازی عتبات عالیات، 1392

12) طرح پژوهشی مطالعه آثار صخره ای، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (پژوهشگاه)، 1395

 

ط- افتخارات

·       دریافت لوح تقدیر هفتمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر و نخبگان فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1391

 

·       تقدیر پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان برترین پایان نامه دانشگاه هنر اصفهان در فاصله سالهای 1384 تا 1388 در همایش هفته پژوهش سال 1388(عنوان پایان نامه: بررسی فرایندهای تولید تزئینات لعابدار وابسته به معماری ایلام میانه با تاکید بر آثار محوطه چغازنبیل و ارزیابی آسیبهای وارده به آنها)

 

·       دریافت لوح تقدیر و جایزه بخش پژوهشهای مرتبط با حفاظت و  مرمت نسخ خطی در سیزدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، 1392