مدیر گروه

 

 

  دکتر پویان شهابیان        

 

استادیار و مدیر گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی             

(Pooyan Shahabian (PHD

Assistant Professor, Urban Planning and Design Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University

 

پست الکترونیکی:   pshahabian@gmail.com   ،   shahabian@iauctb.ac.ir

سوابق تحصیلی

-        دکتری شهرسازی -  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - تابستان 1389

سوابق آموزشی

-        عضو هیات علمی و استادیار )پایه (8 گروه شهرسازی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز از 1385

-        استاد مدعو دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران  از 1385

-        استاد موعو دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید رجایی تهران 1392

-        استاد مدعو دانشگاه بین المللی IUC  چابهار 1387- 1386

-        استاد مدعو دانشکده هنرو معماری دانشگاه آزاد اسلامی - 1383 لغایت 1385

-        عضو کمیسیون آموزش جامعه مهندسان شهرساز ایران- 1383 لغایت 1387

-        مدرس دوره آموزشی برای کارشناسان شهرسازی ، سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان ، 1388

 

سابقه تدریس دورس

1-      دوره دکترای شهرسازی

-          چالش های شهرسازی در ایران 

-          توسعه شهری پایدار

-          نظریه ها و تحولات برنامه ریزی مسکن

 

 

2        - دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

-          روش های برنامه ریزی شهری

-          برنامه ریزی مسکن

 

-          کارگاه 1 و کارگاه 2

-          مبانی برنامه ریزی و طراحی محیط های شهری

-          برنامه ریزی کاربری زمین

-          سمینار

 

          3 - دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری

-          طراحی محیط و ارزیابی اثرات زیست محیطی

-          تجارب طراحی شهری

 

4-        دوره کارشناسی شهرسازی

-          مدل های کمی در شهرسازی

-          مسکن

-          طرح 2 شهرسازی

-          کارگاه مسکن

-          تاسیسات و زیرساخت های شهری

-          طرح 5 شهرسازی

 

          5 - کارشناسی معماری

-          تحلیل فضاهای شهری

-          مبانی برنامه ریزی کالبدی

-          روستا 1  و روستا 2

 

 

 

سوابق و مسئولیت های اجرایی و پژوهشی

-        مدیر گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز از اسفند 94

-        عضو شورای پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

-        دبیر کمیته پژوهش توسعه شهری از 1389 و عضو هیات اجرائی  کمیته پژوهش توسعه شهری جامعه مهندسان مشاور ایران از 1384

-        عضو هیات رییسه  شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران از 1392

-        داوری جایزه خشت طلایی تهران ، مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران ، 1394

-        راهنمایی و مشاوره بیش از 50 پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و کارشناسی ارشد طراحی شهری در دانشگاه های آزاد واحد تهران مرکز ، واحد علوم و تحقیقات و واحد قزوین ، دانشگاه هنر و دانشگاه شهید رجایی

-        پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، 1392

-        عضو کمیته فرهنگی انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز از 1386

-        داوری مقاله برای چندین نشریه علمی – پژوهشی از 1389

-         نماینده کمیته پژوهش توسعه شهری در جلسات مذاکره برگزاری دوره های مشترک با دانشگاه پلی تکنیک میلان 15- 14 نوامبر 2011  ، میلان ، ایتالیا

-        داور مسابقه عکاسی نمای شهری مطلوب ، مرکز همایش های بین المللی برج میلاد ، فروردین 1391

-        یکی از نمایندگان ایران در نشست هم اندیشی برنامه ریزی سکونتگاه های حاشیه ای در کشورهای خاورمیانه ( با شرکت نمایندگان 7 کشور خاورمیانه )، دانشگاه تکنولوژی برلین 7- 2 اکتبر 2009  ، برلین ، آلمان

-        مسئول تنظیم و طبقه بندی مجموعه مصوبات سالهای 1343 تا 1379 شورایعالی معماری و شهرسازی ایران ـ وزارت مسکن و شهرسازی (کتاب شامل مجموعه مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ سالهای 1343 تا 1379 در دو جلد توسط انتشارات پیام سیما به چاپ رسیده است)

-        عضو هیات موسس دبیرخانه دائمی بزرگداشت روز جهانی شهرسازی از سال 1384

-        عضو هیات مدیره و مسئول بخش تحقیقات مهندسین مشاور پاسارگاد – از 1383

-        دبیر و همکار کارگروه ضوابط و مقررات طرح جامع تهران– مهندسین مشاور بوم سازگان پایدار ، 1384

-        مسئول آتلیه شهرسازی مهندسین مشاور آبان – 1380 الی 1383

-        مسئول برگزاری سخنرانی های ماهانه دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات ، 1385 و 1386

 

 

 

دبیری و عضویت در کمیته علمی همایش ها

-        عضو کمیته علمی و داوری سومین کنگره بین النللی جغرافیا و توسعه پایدار ، دانشگاه شهید بهشتی ،تهران، بهمن 1394

-        عضو کمیته علمی و داوری اولین کنفرانس ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار ، تهران، بهمن 1394

-        عضو کمیته علمی و داوری اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری، شیراز، اردیبهشت 1394

-        دبیر نشست علمی با موضوع :  خلق مکان ، سالن اجتماعات دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکز ، 1393

-        عضو کمیته علمی و پنل طراحی محیط، سومین همایش بین المللی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران، آذر 1392

-        دبیر همایش بزرگداشت روز جهانی شهرسازی، سالن اجتماعات دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران مرکزی، آبان 1392

-        دبیر علمی اولین همایش ملی "نمای ساختمان و سیمای شهر" ، برگزار کننده: معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران  ، مرکز همایش های برج میلاد ، 31-30 فروردین 1391

-        عضو کمیته علمی همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا ، دانشگاه شیخ بهایی ، اصفهان، 1391

-        عضو پنل مباحث نوین شهرسازی ، خانه هنرمندان ایران ، آذر 1391

-        عضو کمیته علمی و پنل طراحی شهری همایش ملی "توسعه پایدار و عمران شهری"، مرکز آموزش عالی دانش پژوهان، اصفهان، 10 آذر ماه 1390

-        دبیر همایش بزرگداشت روز جهانی شهرسازی ، جامعه مهندسان شهرساز ایران ایران  با همکاری  دانشگاه ها و سایر نهاد های شهرسازی، 17 آبان 1389

-        دبیر سلسله سمینارها و کارگاه های آموزشی شهرسازی ، برگزار کننده : گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز ،  1387- 1386

-        عضو کمیته علمی کنفرانس ملی مهندسی ارزش در صنعت ساختمان – تهران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، آبان 1387

-        دبیر همایش بزرگداشت روز جهانی شهرسازی ، جامعه مهندسان شهرساز ایران ایران  با همکاری  دانشگاه ها و سایر نهاد های شهرسازی، سالن همایش های ایوان شمس، 17 آبان 1386

-        دبیر همایش بزرگداشت روز جهانی شهرسازی ، جامعه مهندسان شهرساز ایران و گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران ، 17 آبان 1385

-        دبیر همایش بزرگداشت روز جهانی شهرسازی ، جامعه مهندسان شهرساز ایران ، خانه هنرمندان ایران، 15 آبان 1384

 

عضویت در هیات تحریریه نشریات

-        عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی (در دست اقدام) مطالعات فضا و مکان دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد تهران مرکز از 1391

-        عضو هیات تحریریه فصلنامه تخصصی بن از 1387

-        دبیر تحریریه شهرسازی فصلنامه علمی پژوهشی « ساخت شهر » –1383

 

 

تقدیر ها و سخرانی ها

-        پژوهشگر برتر ،  دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در سال 1392 – تقدیر شده در همایش تقدیر از نخبگان  ، سالن شهید باکری

-        کسب رتبه برترین در بخش مقاله اولین جشنواره بین المللی تقدیر از برترین های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری ، سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ، سالن  همایش های بین المللی برج میلاد ، دیماه 1391

-        تقدیر به مناسبت تالیف مقاله برگزیده در محور آموزش محیط زیست، سومین همایش بین المللی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران، آذر 1392

-          مولف یکی از مقالات برگزیده همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی ، جهاد دانشگاهی با همکاری شهرداری قم ، اردیبهشت 1392

-          سخنرانی در نشست علمی – تخصصی نقش دستگاه های نظارتی در اجرای طرح های توسعه شهری ، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، سالن شماره 107 ، اردیبهشت 1394

-        سخنرانی در دانشگاه امام رضا مشهد، با موضوع : شهر خلاق، 18/8/1391

-        سخنرانی و ارائه مقاله با موضوع : تاثیر فرم شهر در ایجاد جزایر گرمایی شهر ها ، دانشگاه آزاد واحد امارات ، دبی ، 24 دسامبر 2010

-        سخنرانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان با موضوع : آموزش دانشگاهی و فرایند طراحی ، 24 آبان 1389

-        سخنرانی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خوزستان ، با موضوع : فضاهای شهری موفق ، اهواز ، 1388

-        سخنرانی در همایش روز جهانی شهرسازی ، موضوع سخنرانی : فرایند بزرگداشت ، 22/8/1386

-        سخنرانی در همایش تخصصی دانشگاه آزاد رودهن ، موضوع سخنرانی : اراضی عباس آباد ، فرصت توسعه پایدار تهران ، مورخ 16/9/1384

 

مصاحبه ها و برنامه های صدا و سیما

-        مهمان برنامه تلوزیونی  با موضوع : شهر الکترونیک ، شبکه آموزش سیما ،1394

-        مهمان برنامه رادیویی «پژواک تهران» ، با موضوع نقد طرح بزرگراه صدر ، رادیو گفتگو، مورخ 19/8/1392

-        مهمان برنامه رادیویی «پژواک تهران» ، با موضوع حمل و نقل عمومی شهر ، رادیو گفتگو، مورخ 26/8/92

-        مهمان برنامه تلوزیونی " مستند تهران و شهر" ، با موضوع برنامه ریزی اوقات فراغت، شبکه 5 سیما ، مورخ 2/9/1388

-        مهمان برنامه تلوزیونی " ایران امروز" ، با موضوع سیما و منظر شهری، شبکه2 سیما ،1387

-        مهمان برنامه تلوزیونی " ایران امروز" ، با موضوع خدمات شهری ، شبکه 2  سیما ، 1387

-        مهمان برنامه زنده تلوزیونی " دو قدم مانده به صبح" ، با موضوع گرمایش زمین و کیفیت محیط شهری ، شبکه 4 سیما ، مورخ 28/9/1386

-        مصاحبه روزنامه ایران، با موضوع مهاجرت های درون شهری و برون شهری ، مورخ 28/7/92

-        مصاحبه روزنامه همشهری مورخ 17/8/1384

-        مصاحبه ماهنامه داریس ، مورخ آذر ماه 1385

 

 

انتشارات

-        « منظر صوتی : مفاهیم و روش ها » ، تالیف ، انتشارات پیام سیما ( در دست انتشار)  

-        «نمای ساختمان و سیمای شهر ؛ مجموعه مقالات»  تدوین، انتشارات آذرخش، 1393

-        « مستند سازی مجموعه مصوبات شورایعالی معماری و شهرسازی ایران – 1343 تا 1369 » (تنظیم و طبقه بندی) ـ وزارت مسکن و شهرسازی ، انتشارات پیام سیما ، 1385

-        « مجموعه مصوبات شورایعالی معماری و شهرسازی ایران – 1370 تا 1379 » (تنظیم و طبقه بندی) ـ وزارت مسکن و شهرسازی ، انتشارات پیام سیما ، 1383

 

مقالات تالیفی ISC  و علمی پژوهشی

1-      Learning City and Promotion of Environmental Protection Culture , Journal of Environmentally Friendly Processes , USA , (Accepted for Press ),  2014

2-      Assessment of the Implementation the Functional Principles of Transit Oriented Development in the Mirdamad Complex Station, Armanshahr Journal ( ISC ) , No.12 , 2014

3-      Assessment of the Capacity of Infill Development in Rural-Urban Deteriorated Fabric (case study: Naeemabad, Yazd, Iran) , Report and Opinion 2015;7(7) , Marsland Press , New York, USA

4-       Provide the infill development strategies in the urbanvillage worn-out tissue by using SWOT Technique (case study: Naeemabad, Yazd, Iran) , Report and Opinion 2015;7 , , Marsland Press , New York, USA

 

5-      « بررسی منظر صوتی خیابان ولی عصر تهران با تاکید بر ادراک ساکنان » ، فصلنامه ISC  و علمی – پژوهشی آرمانشهر ، زیر چاپ

6-      «بررسی نقش هنرهای عمومی در مطلوبیت ایستگاه های مترو تهران؛ مورد پژوهی: ایستگاه های ولیعصر(عج) و تجریش» ، فصلنامه ISC  و علمی – پژوهشی هویت شهر ، زیر چاپ

7-      « سنجش پیاده مداری محلات شهری با استفاده از شیوه واک اسکور » ، فصلنامه ISC  و علمی – پژوهشی آرمانشهر ، زیر چاپ

8-      «ارزیابی و مقایسه شاخص های رویه ای و محتوایی توسعه پایداردر مناطق 7 و 22 تهران »، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست ، زیر چاپ

9-      « بررسی میزان تحقق اصول عملکردی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در مجتمع ایستگاهی شهرک اکباتان » فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، زیر چاپ

10-  « امکان‌سنجی قابلیت­ پیاده­رهواری در معابر شهری با استفاده از تلفیق سه روش» ، فصلنامه ISC  و علمی – پژوهشی صفه ، دانشگاه شهید بهشتی  ، شماره 69 ، تابستان 94

11-  «مدل سازی تغییرات کاربری اراضی زراعی و بایر به سطوح ساخته شده به بکار گیری مدل کلو – اس – مورد مطالعه : منطقه 14 شهر اصفهان» ، دو فصلنامه علمی – پژوهشی آمایش سرزمین ، دانشگاه تهران ، پاییز و زمستان 1393

12-  « واکاوی نقش هنرهای عمومی در موفقیت فضای شهری میدان نقش جهان اصفهان (میدان امام)» ، فصلنامه ISC  و علمی – پژوهشی هویت شهر ، 1393

13-  «تدوین راهبردهای توسعه  ناحیه 1 شهر ری با استفاده از تلفیق تکنیک سوات و منطق فازی» ، دو فصلنامه ISC  و علمی پژوهشی مدیریت شهری ، شماره 34 ، بهار 1393

14-  «بررسی میزان رضایتمندی سکونتی در محله سهیل تهران » ، فصلنامه ISC  و علمی – پژوهشی آرمانشهر، 1393

15-  « بررسی ارتباط بین کاربری- حمل و نقل و میزان مصرف انرژی   » ، فصلنامه ISC  و علمی – پژوهشی صفه دانشگاه شهید بهشتی  ،  1392

16-  «سنجش رضایتمندی سکونتی ساکنان محله منظریه(بافت جدید) و ساکنان محله خواهر امام(بافت قدیم) » فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، شماره 24 ، بهار1393

17-  « بررسی سطح  پایداری اجتماعی در دو خیابان 22 بهمن و مطهری شهر رشت   » ، فصلنامه ISC  و علمی – پژوهشی آرمانشهر ، پائیز و زمستان 1392

18-  « بررسی و سنجش میزان ارتباط رضایتمندی سکونتی با متغیرهای مسکن، واحد همسایگی و محله » ، فصلنامه ISC  و علمی – پژوهشی هویت شهر ،, 1392، شماره 15

19-  « مدل مفهومی ساختار فضایی – عملکردی گردشگری شهری در بافت های تاریخی » ، فصلنامه ISC  و علمی – پژوهشی نامه معماری و شهرسازی ، بهار و تابستان 1391

20-  « بررسی نقش و اثرات گردشگری شهری در توسعه پایدار شهر با تاکید بر ادراک ساکنان » ، فصلنامه ISC  و علمی – پژوهشی آرمانشهر ، پائیز و زمستان 1390

21-  « ارتباط زیبائی با صفات شهر اسلامی ( درآمدی بر شناخت وجوه زیبایی در قرآن) » ، فصلنامه ISC  و علمی – پژوهشی پژوهش دینی ، تابستان 1387

22- « چیستی و چرائی گردشگری روستائی » ، فصلنامه علمی – پژوهشی مسکن و محیط روستا( مسکن و انقلاب) ، شماره 111 ، پائیز 1384

 

مقالات تالیفی علمی ترویجی

1-      « بررسی تفاوت های رضایتمندی سکونتی در بافت جدید و قدیم رشت » ، فصلنامه هفت حصار، بهار 1393

2-      « بررسی و تحلیل تناسب کاربری های فراغتی محله قناث کوثر با ساختار اجتماعی محله » ، فصلنامه بن، 1393

3-      «بررسی نمودهای تاثیر متغیرهای فرهنگی بر سیما و منظر شهری» ، فصلنامه جستارهای شهرسازی ، تابستان 1392

4-      « پیوند فضای خلاق و شهر » ، فصلنامه علمی – ترویجی منظر ، شهریور 1391

5-      «بررسی اصول عملکردی توسعه در مجتمع های ایستگاهی مترو»، فصلنامه بن، زیر چاپ

6-      «مقایسه نظام و سطوح برنامه ریزی کاربری اراضی در ایران و جمهوری فدرال آلمان»، فصلنامه بن، 1392

7-      « بررسی رویکرد پارامتریک به طراحی فضاهای شهری » ،  فصلنامه علمی – ترویجی آبادی ، شماره 73 ، پاییز و زمستان 1390

8-      « خیابان دموکراتیک » ، فصلنامه بن ، انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز ، پائیز 1390

9-      « شهر و کودک » ، فصلنامه بن ، انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز ، پائیز 1389

10-  « استفاده چند منظوره از زمین » ، نشریه بن ، انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز ، زمستان 1388

11-  « ایجاد پیاده راه در مراکز شهری ، ضرورتی انکار ناپذیر » ، نشریه شمس (شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی) ، فروردین و اردیبهشت 1387

12-  « گردشگری شهری و توسعه » ، نشریه بن ، انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز ، پائیز 1387

13-  « پیمان کیوتو و توافق نامه بن » ، نشریه بن ، انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز ، پائیز 1386

14-  « اقتصاد ، بافت تاریخی ، و توسعه پایدار » ، نشریه بن ، انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز ، تابستان 1386

15-  «  شهر دیجیتالی؛ شیوه زندگی در قرن بیست و یک » ، فصلنامه شهرساز ، شماره 4و5 ، پاییز و زمستان 83  

16-  « سلامتی و توسعه بشری پایدار » ،‌ فصلنامه شهرساز ( فصلنامه تخصصی جامعه مهندسان شهرساز ) ،‌ شماره 2و3 ، بهار و تابستان 83

17-  « گردشگری روستایی ؛ ضرورت توجه » ، فصلنامه ساخت شهر ، شماره 1 ، زمستان 83

18-  « بررسی مقدماتی ساختار شهر دیجیتالی » ، فصلنامه معماری و شهرسازی ،‌ شماره 77-76، بهار و  تابستان 83

19-  « سرمایه گذاری در شهرسازی و عدم تمرکز » ، فصلنامه شهرساز ، شماره یک ، زمستان 82

20-  « قرن بیست و یکم و چالشـهای نوزای شهرسازی » ،‌ فصلنامه جستارهای شهرسازی ، شماره 7 ، زمستان 82

21-  « از میان آمارهای جهانی » ،‌ فصلنامه شهر ، ‌شماره 28 ، زمستان 82

22-  « خطر سواره در تقاطع مسیر دوچرخه ها » ، ماهنامه شهرداریها ، شماره 58 ، اسفند 82

23-  « اصول اولیه مدیریت نوین ( شهری ) » ،‌ فصلنامه معماری و شهرسازی ،‌ شماره 71-70 ، تابستان 82

24-  « فرصتی برای توسعه و حفاظت »،‌ ماهنامه ساخت و ساز ،‌ شماره 27 ، شهریور 82

25-  «‌ استفاده از فضای سبز شهری جهت کنترل فاضلاب پارکینگ ها »،‌ ماهنامه پیام سبز ،‌ شماره 20، شهریور 82

26-  « بررسی مفهوم شهر جهانی » ، فصلنامه معماری و شهرسازی ،‌ شماره 73-72 ، پائیز 82

 

مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی و داخلی و چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات

 

1-      The Impact of Urban Canyon form on Distribution and Mitigation of Pollution, 2 rd International Congress on Architecture and Urban Development , Shahid Beheshti University, 29-31 December  2015

2-      Urban Canyon Form Effect on Efficiency Production and Consumption of Solar Energy , 2 nd International Conference and  Exhibition on Solar Energy , University of Tehran , 30-31 August  2015

3-      Learning City and Promotion of Environmental Protection Culture, 3rd international Conference on Environmental Planning and management, 2013

4-      Green Urban Landscape Design Through Landscape Ecology Approach, The Case of Isfahan, Central core area, International Conference of IALE- Iran, 30-31 October, 2013, Isfahan University of technology.

5-      «بررسی و تحلیل میزان تحقق پذیری اهداف ایجاد شهر جدید پردیس » ، همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری ، مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران، 13/12/1393

6-      « منظر صوتی و نقش آن در کیفیت فضاهای شهری » ، اولین همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار ، دانشگاه هنر تهران ، 1و2 خرداد 1392

7-      « بررسی تطبیقی معیارهای اسلامی با شهر قم » ، همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی ، جهاد دانشگاهی با همکاری شهرداری قم ، اردیبهشت 1392

8-      «خیابان های کامل شهری فرصتی در راستای توسعه پایدار» همایش ملی انرژی های پایدار، اصفهان، 1392

9-      « بررسی ویژگی ها و تحلیل راهبرد توسعه شهری (CDS) رهیافت چالش های زیست محیطی  شهر کرمانشاه» ، همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکار های بهبود آن ، کیش ، بهمن 1391

10-  «نقش مولفه های زیست محیطی در ارتقائ کیفی فضاهای شهری –نمونه موردی رودخانه بالیقلو اردبیل» ، اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی همدان،  بهمن 1391

11-  «تدوین راهبردهایی در راستای ارتقا خیابان شهید بهشتی اصفهان به یک خیابان کامل شهری» ، دومین دوره کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری، اصفهان،  پاییز 1391

12-  « بررسی ویژگی ها و تحلیل فضاهای پیاده رهوار با استفاده از شیوه  واک اسکور (نمونه موردی : محله گلها، تهران) » ، همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر ، برگزار کننده سازمان زیبا سازی شهرداری تهران ، اسفند 1390

13-  « بررسی و تحلیل طراحی محیطی میدان ازگل از لحاظ ایجاد حس امنیت پیاده با استفاده از رویکرد CPTED » ، همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر ، برگزار کننده سازمان زیبا سازی شهرداری تهران ، اسفند 1390

14-  The Relationship between Land Use Pattern and Energy Consumption,  6th International Conference on Design Principles and Practice , 20-22  january 2012 , Los Angeles, California, United States

15-  Investigating the Inhabitant’s Perception about Effects of Sustainable Tourism Development: Case Study Sarein , 8th International Conference on Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability   ,10-12 january 2012 , University of British Columbia , Canada

16-  « ضوابط ناکارآمد تراکم ساختمانی ، مغایر با معیارهای توسعه شهری پایدار » ، همایش ”چشم انداز نوین مدیریت توسعه پایدار کشور“ ، برگزارکنندگان : کمیته توسعه پایدار شورای عالی حفاظت محیط زیست و انجمن متخصصان محیط زیست ایران ، 7-6 اسفند 1385

17-  « بررسی رونق شهرسازی و ساختار شهر های دوران صفویه » ، سومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران ، برگزارکننده : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، ارگ بم ، 30-25 فروردین 1385

18-  Pedestrian ways in city centers, urban design theory to implementation , 1st urban design international congress , 4-7 sep 2006 , Tehran

19-  « شهرنشینی در قرن بیست و یک » ، همایش شهر و قرن بیست و یکم ، برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد و دانشگاه اصفهان ، 8-6 اردیبهشت 1385

20-  « بررسی اجمالی پتانسیلهای زیست محیطی فضای سبز و  ارائه راهکاری در جهت حفاظت از فضاهای سبز شهرها » ، همایش محیط زیست و توسعه پایدار ، دانشگاه تهران ، آبان 1385

21-  The identity of new towns ; a disregarded necessity International conference on new towns , ministry of housing and urban development , 2-6 may 2005  , Tehran

22-  « بررسی تطبیقی اهداف برنامه سوم با دستورالعمل 21 » ، همایش ”چالشهای ملی و فراملی زیست محیطی کشور و برنامه چهارم توسعه“ ، برگزارکنندگان : کمیته توسعه پایدار شورای عالی حفاظت محیط زیست و انجمن متخصصان محیط زیست ایران ، 17-16 اسفند 83

  

گواهینامه ها و دوره های آموزشی

-          تفکیک اراضی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ، وزارت راه و شهرسازی،  1393

-            Urban Sustainable Management دانشگاه آزاد واحد امارات با همکاری دانشگاه شارجه ، 25-22 دسامبر 2010 ، دبی

-          مدیریت حفاظت میراث فرهنگی ، دفتر منطقه ای یونسکو ، 30-29 فروردین 1386

-          بهسازی بافت های فرسوده شهری ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، 25-24 مهر 1386

 

عضویت در سازمان ها و انجمن ها

-          عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

-          عضو جامعه مهندسان شهرساز ایران

-          عضو ایکوموس

-          عضو پیوسته انجمن متخصصان محیط زیست

-          عضو دبیرخانه دائمی بزرگداشت روز جهانی شهرسازی

-          عضو جامعه مهندسان مشاور ایران

 

سوابق ومسئولیت های حرفه ای

-          مدیر پروژه  تدوین ضوابط هماهنگی تداوم و انسجام بصری نماهای شهری – منطقه 2 تهران ، کارفرما معاونت شهرسازی شهرداری تهران

-          مدیر پروژه طرح ساحل غربی رودخانه دز – پارک رعنا، کارفرما: شهرداری دزفول

-          مدیر پروژه طرح ارتقاء کیفی میدان شمشیری تهران، کارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران

-          مدیر پروژه طراحی شهری محدوده پل چوبی خیابان ابن سینا ، کارفرما : شهرداری تهران

-          مسئول پروژه طرح آماده سازی مسکن مهر دزفول ،کارفرما : تعاونی مسکن دزفول

-          مسئول پروژه طرح جامع دزفول ،کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان

-          مسئول پروژه طرح تفصیلی دماوند ،کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران

-          مسئول پروژه طرح امکان سنجی ، تفصیلی و طراحی شهری کارخانه قدیم نساجی خسروی ، آستان قدس رضوی

-          مدیر پروژه طرح جامع شهر  خوانسار

-          مسئول پروژه طرح جامع شهر  لردگان

-          مدیر بخش تحقیقات و شهرسازی مهندسین مشاور پاسارگاد از 1383

-          مسئول مطالعات کالبدی تجدید نظر طرح تفصیلی اراضی کیاکلایه شهر لنگرود ،‌ کارفرما : سازمان  مسکن و شهرسازی استان گیلان

-          مدیر پروژه طرح ساماندهی کالبدی بافتهای خودرو کمربند سبز منطقه 18 تهران

-          مدیر پروژه طرح تفصیلی و آماده سازی اراضی 63 هکتاری ، منطقه 21 ، کارفرما : مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام

-          دبیر و همکار کارگروه ضوابط و مقررات طرح جامع تهران– مهندسین مشاور بوم سازگان پایدار ، 1384

-          مدیر پروژه طرح های روستائی ، کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

-          مدیر آتلیه شهرسازی مهندسین مشاور آبان- 1379 لغایت 1383

-          مسئول مطالعات و برنامه ریزی کالبدی طرح بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 18 تهران ، کارفرما : شهرداری تهران

-          کارشناس ارشد طرح ساختاری راهبردی حوزه شهری اسلامشهر ،  کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران

-          کارشناس ارشد طرح گردشگاه ملی جوانان – گیسوم گیلان ، کارفرما : سازمان ملی جوانان

-          کارشناس طرح جامع ناحیه های شهرکرد و بروجن ، کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

-          کارشناس طراحی سایت مجموعه اداری ، آموزشی ، ورزشی ، فرهنگی سوهانک ، کارفرما : کمیته امداد امام

-          کارشناس طرح آماده سازی اراضی الهیه زنجان ، کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان