معاونت

نام ونام خانوادگی:دکتر مهرداد متین

 

متولد 22 فروردین 1347

Mehrdad.matin@ymail.com

Mehrdad_matin@hotmail.com

Meh.matin@iauctb.ac.ir

1365: اخذ دیپلم ریاضی فیزیک از دبیرستان دکتر علی شریعتی اهواز

1373: اخذ درجه کارشناسی ارشد پیوسته از دانشگاه علم و صنعت ایران در رشته مهندسی معماری و شهرسازی

1375: اشتغال به کار حرفه ای در مهندسین مشاور نقش جهان – پارس به مدت دو سال

1376: عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

1380: اخذ درجه دکتری از دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات

1394: عضویت در کمیته علمی و هیات داوران «اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز.»

1394: مدیر گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

1395: معاون آموزشی دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

1396: عضویت در کمیته علمی چهارمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری، از آرمان تا واقعیت»

1396: عضویت در کار گروه تخصصی معماری« معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران»

سوابق آموزشی

استادیار پایه 13 و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1376

مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای امارات، تهران غرب و تهران جنوب و قزوین.

دروس تدریس شده در دوره های ارشد و دکتری:

سیر اندیشه های معماری

برنامه ریزی کالبدی

طرح معماری1و2 ارشد

مبانی نظری معماری

تاریخ تحلیلی تکنولوژی ساخت

معماری معاصر نظریه ها و مکاتب

 

سوابق پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی

 1. The Impact of Urban Green Spaces Create a Sense of Security and Promoting Mental Health in

the Community ، نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری شماره42 « لاتین» بهار 1395

 1. نشانه شناسی معانی صریح و ضمنی در بازنمایی معماری قاجار با استفاده از نظریه هال در معماری « فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت شهری» شماره 48 پاییز 1396.

 

سایر مقالات

 1. توسعه مراکز علمی شهرستان شوشتر.« اولین سمینار توسعه شوشتر»:1373.انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خوزستان

 2. ضرورت توجه به سطوح تیپولوژیک در طراحی مسکن .« دومین جشنواره مهندسی ساختمان معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان تهران» تیر ماه 1378: مجموعه خلاصه مقالات .ص ص175-178

 3. ترجمه، معماری و مساله فن آوری.« آموزش معماران»: تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی :1379 . صص 69-85

 4. مطالعه تحلیلی و گونه شناختی برج های مسکونی تهران.« فصلنامه معماری و فرهنگ». شماره هفتم زمستان 1379 ص32-39

 5. ترجمه کتاب « راهبردهای طراحی در معماری» .معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1383.

 6. ضرورت توجه به سطوح گونه شناختی در طراحی مسکن پیام مهندسان خوزستان شماره هفتم و هشتم، بهار1385.صص30-32

 7. ترجمه، بازگشت به مدرنیسم .«ماهنامه پیام نظام مهندسی ساختمان استان تهران » شماره هشتم مرداد 1385.صص 29-32

 8. مفاهیم پایه در معماری .« نخستین همایش کانسپت در معماری»، کتابخانه ملی ایران، آذر85 .

 9. شگفتی های بتن. « فصلنامه معماری و فرهنگ» شماره 38 زمستان 1388 ص ص 72-75

 10. جادوی مروارید سیاه.« فصلنامه معماری و فرهنگ» شماره 43 بهار1390

 11. Relation of Landscape Architecture to Geshtalt Psychology, Why & How. International Conference on Economics, Accounting, Management and social Science & International Conference on Engineering, Arts Management and Environment held on December 11-12, 2014, Szczecin, Poland.

 12. پارادایم پدیدارشناسی و درونمایه حس مکان از دیدگاه معمارانه .کنفرانس نظریه های نوین در معماری و شهرسازی 19 مهر 1393

 13. مقایسه آذین و تزیین معمارانه در ارتباط با مفهوم فلسفی محاکات .«کنفرانس نظریه های نوین در معماری و شهرسازی» 19 مهر 1393

 14. بام سبز و تاثیر آن در کاهش آلودگی .« اولین همایش ملی روش های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست» 26-28 آذر 1393 . دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.

 15. مطالعه عناصر باغ ایرانی. « اولین همایش ملی روش های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست» 26-28 آذر 1393 . دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.

 16. بررسی اجمالی پدیدارشناسی کریستین نربرگ شولتز و یوهانی پالاسما در معماری .« اولین گنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی با رویکرد هویت ایرانی». 17-18 دی 1393 دانشگاه تربیت مدرس.

 17. چگونگی مداخله در بافت تاریخی کاشان با بهره گیری از الگوهای معماری بومی« کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی» 5 آذر 1394. مرکز همایش های صدا و سیما

 18. خلاقیت در طراحی معماری منظر .« فصلنامه مطالعات افکار عمومی» ، سال چهارم ، شماره 15، پاییز 94

 19. تاثیر محیط بر افزایش تعاملات اجتماعی بین ساکنان خانه های سالمندان با رویکرد حس تعلق خاطر« اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری» دیماه 1394

 20. بررسی عوامل موثر در بازیابی و افزایش هویت فردی ساکنان خانه های سالمندان« کنفرانس بین المللی معماری ، شهرسازی ، عمران، هنر و محیط زیست» فروردین 1395

 21. The Impact of Urban Green Spaces Create a Sense of Security and Promoting Mental Health in

the Community ، نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری شماره42 « لاتین» بهار 1395

 1. تدابیر معمارانه در ارتقای بهبودی و عدم بازگشت مصرف کنندگان مواد.« همایش دانشجویان و دانش آموختگان معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین»، مهر 1395.

 2. نقش تاریخ گرایی بر احیای هویت تاریخی - نمایشی در طراحی یک مرکز «همایش بین المللی ایده های نوین در معماری و شهر سازی، جغرافیا» هجدهم آبان 1395

 3. نقش تاثیر پذیری طرح از بستری سبز و تاریخی - نمایشی بر احیای معماری زمینه گرا « همایش بین المللی ایده های نوین در معماری و شهر سازی ، جغرافیا» هجدهم آبان 1395

 4. نقش طبیعت و تاثیر حواس بر ارتقای حس مکان کودک از دیدگاه پدیدارشناسی.« همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل واحد تهران مرکزی» دهم اسفند 1395

 5. Designing of Elementary School According to the Concept of Regionalism Culture Context (Oral) "1st International Congress of Multidisciplinary Academic Research in Urbanism and Architecture " May 2017, Tabriz/Iran.

 6. Recognition of Guilan Local Architecture and the Effect of Region Climate. "Civil Engineering , Architecture and Urban Development of Contemporary Iran. Shahid Beheshti University, Tehran/Iran. August 2017

 7. Designing of Elementary School According to the Concept of Regionalism cultural context. (3rd International Conference of Science & Engineering in the Technology Era), Nov.2017, Copenhagen- Denmark.

                                                                   دانلود رزومه