معاونت

دکتر مهرداد متین                             

استادیار و عضو هیات علمی گروه معماری واحد تهران مرکزی

1365: اخذ دیپلم ریاضی فیزیک از دبیرستان دکتر علی شریعتی اهواز

1373: اخذ درجه کارشناسی ارشد پیوسته از دانشگاه علم و صنعت ایران در رشته مهندسی معماری و شهرسازی

1375: اشتغال به کار حرفه ای در مهندسین مشاور نقش جهان – پارس به مدت دو سال

1376: عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

1380: اخذ درجه دکتری از دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات

1388: تدریس دروس مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین تاکنون

لیست کتب و مقالات دکتر مهرداد متین:

1-      توسعه مراکز علمی شهرستان شوشتر. اولین سمینار توسعه شوشتر:1373.انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خوزستان

2-      ضرورت توجه به سطوح تیپولوژیک در طراحی مسکن .دومین جشنواره مهندسی ساختمان معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان تهران تیر ماه 1378: مجموعه خلاصه مقالات .ص ص175-178

3-      ترجمه، معماری و مساله فن آوری. آموزش معماران: تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی :1379 . صص 69-85

4-      مطالعه تحلیلی و گونه شناختی برج های مسکونی تهران. فصلنامه معماری و فرهنگ .شماره هفتم زمستان 1379 ص32-39

5-      ترجمه کتاب ،راهبردهای طراحی در معماری .معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1383.

6-      ضرورت توجه به سطوح گونه شناختی در طراحی مسکن پیام مهندسان خوزستان شماره هفتم و هشتم ، بهار 1385.صص30-32

7-      ترجمه، بازگشت به مدرنیسم .ماهنامه پیام نظام مهندسی ساختمان استان تهران شماره هشتم مرداد 1385.صص 29-32

8-      مفاهیم پایه در معماری .نخستین همایش کانسپت در معماری ، کتابخانه ملی ایران، آذر85 .

9-      شگفتی های بتن. فصلنامه معماری و فرهنگ شماره 38 زمستان 1388 ص ص 72-75

10-  جادوی مروارید سیاه. فصلنامه معماری و فرهنگ شماره 43 بهار1390

11-     Relation of Landscape Architecture to Geshtalt Psychology, Why & How. International Conference on Economics, Accounting, Management and social Science & International Conference on Engineering, Arts Management and Environment held on December 11-12, 2014, Szczecin, Poland.

12-  پارادایم پدیدارشناسی و درونمایه حس مکان از دیدگاه معمارانه .کنفرانس نظریه های نوین در معماری و شهرسازی 19 مهر 1393

13-  مقایسه آذین و تزیین معمارانه در ارتباط با مفهوم فلسفی محاکات .کنفرانس نظریه های نوین در معماری و شهرسازی 19 مهر 1393

14-  بام سبز و تاثیر آن در کاهش آلودگی . اولین همایش ملی روش های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست 26-28 آذر 1393 . دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.

15-  مطالعه عناصر باغ ایرانی. . اولین همایش ملی روش های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست 26-28 آذر 1393 . دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.

16-  بررسی اجمالی پدیدارشناسی کریستین نربرگ شولتز و یوهانی پالاسما در معماری . اولین گنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی با رویکرد هویت ایرانی. 17-18 دی 1393 دانشگاه تربیت مدرس.

17-  عضویت در کمیته علمی و هیات داوران اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز.31 شهریور 1394

18-  چگونگی مداخله در بافت تاریخی کاشان با بهره گیری از الگوهای معماری بومی کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی 5 آذر 1394. مرکز همایش های صدا و سیما

19-  خلاقیت در طراحی معماری منظر . فصلنامه مطالعات افکار عمومی ، سال چهارم ، شماره 15، پاییز 94

20-     The Impact of Urban Green Spaces Create a Sense of Security and Promoting Mental Health in the Community نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری شماره لاتین 42بهار 1395