ریاست دانشکده

نام نام خانوادگی :دکترعلیرضا بندرآباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email:  bandarabad @yahoo.com

bandarabad@iauctb.ac.ir   

 

رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتری رشته شهرسازی ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران - 1389 

کارشناسی ارشد معماری ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - 1377

 رتبه اول آزمون ورودی دکتری سال 1386

دارای گواهینامه تربیت مدرس از کالج TAFE  استرالیا

پژوهشگر نمونه سال 1391  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیر گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از اسفند 1392

عضو  کارگروه هیات جذب دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

 

سوابق آموزشی

 

 1. استادیار و  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1386 ؛

 استاد مدعو واحد علوم و تحقیقات تهران ،  واحد تهران غرب و واحد تهران شمال در مقاطع ارشد و دکتری

 1. مدرس دانشگاه EMU قبرس در رشته معماری -  1383 تا 1386

     3-  مدرس کالج TAFE   استرالیا در رشته معماری -  1383 تا1388

                         

سوابق پژوهشی

 

تالیف کتاب :

 • "محاط در محیط، کاربرد روانشناسی محیط در معماری و شهرسازی" – انتشارات جهاد دانشگاهی تهران 1394- نویسنده همکار: دکتر آزاده شاه چراغی

 • "شهر زیست پذیر ؛ از مبانی تا معانی" – انتشارات آذرخش- تهران 1390

برنده جایزه و لوح تقدیر – جایزه دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی یادبود زنده یاد دکتر مزینی 1392

 • ویرایش علمی کتاب "پارادایم های پردیس" تالیف دکتر آزاده شاهچراغی- انتشارات جهاد دانشگاهی- تهران 1389

 

تعداد مقالات ISI :  4 مقاله

 

مقالات  علمی پژوهشی:

-"جستاری بر مفهوم شناسی عرصه های عمومی شهری در بازخوانی نظریه انتقادی و مکتب فرانکفورت" - فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت شهری – شماره 39 تابستان 94

-"تحلیل سطح و نوع اثرگذاری بر کیفیت زندگی در بافت قدیم شهر بجنورد" –پذیرفه شده در دوفصلنامه علمی پژوهشی آرمانشهر، 1394

-"بررسی معیار های جهانی و بومی شهر زیست پذیر" –  فصلنامه علمی پژوهشی هویت شهر – شماره 17 –تابستان 1393

-"ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی با تاکید بر اصول شهر زیست پذیر در منطقه 22 تهران" – فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری- شماره 16 – بهار 93

-"بررسی انطباق طرح های توسعه و عمران جدید کشور با ویژگی های طرح ساختاری راهبردی مطالعه موردی: طرح توسعه و عمران شهر مشهد"- فصلنامه هویت شهر- شماره 14 – پاییز 92

 

سمینار بین المللی:

- ارائه مقاله (بصورت سخنرانی) در کنفرانس  2009 IEEE Toronto International Conference (کشور کانادا )

عنوان مقاله : Rethinking Sustainable Street Design in Hot Arid Zone Cities" "

 

سایر مقالات :

-"بررسی و تحلیل شاخص های اکولوژیک شهر جدید پردیس در تحقق توسعه پایدار شهری" –همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدار- تهران دانشگاه شهید بهشتی بهمن ماه 1393

- نگرشهای تحلیلی در توسعه محله ای – فصلنامه جستارهای شهرسازی شماره 39و40 –پاییز و زمستان 91

- "بررسی تجربیات اخیر طرح های توسعه شهری با رویکرد راهبردی در ایران" – ماهنامه طاق – سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی- تیر 1390

- "بررسی تاثیرضوابط شهرسازی بر شکل شهر تهران "- ماهنامه علمی ترویجی منظر ، شماره 9-  مرداد 1389

-"بررسی طرح جامع مسکن"- 1387

-"معیارهای طراحی خیابان پایدار "- 1387

-"بررسی زیبایی شناسانه ضوابط نمای شهری"- 1386

- "بررسی تطبیقی نظام شهرسازی کشورهای ایران و ایالات متحده" - 1386  

 

سایر فعالیت ها

-راهنمایی بیش از 30عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و مشاوره بیش از 20 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

- داوری مقالات مجلات علمی- پژوهشی (فصلنامه هویت شهر)

-داور مسابقات طراحی معماری 1390

- مصاحبه با ماهنامه منظر پیرامون شهر در آیینه سینما ، اسفند 1387

-مصاحبه با فصلنامه جستارهای شهرسازی پیرامون شهر زیست پذیر، شماره 36 تابستان و پاییز 1390

-مصاحبه با نشریه مهیار پیرامون شهر زیست پذیر، زمستان 1392

 

سوابق حرفه ای و اجرایی

 • معاونت طراحی و عضو هیات مدیره (غیر موظف) شرکت پیمان غدیر- (هلدینگ شرکت بین المللی توسعه ساختمان) ، 1392 تا 1394

 • مسئول ستاد عمرانی شعب مراکز استانها    1389 تا 1390  در معاونت توسعه و عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 • مدیر عامل، طراح و مدیر پروژه    1383 تا 1387  در مهندسان مشاور طرح و فناوری بنا

 • طراح و مدیر پروژه   1380 تا 1383  در مهندسان مشاور آبادی ؛

 • طراح پروژه   1379 تا 1380 در مهندسان مشاور پیراز ؛

 • دستیار طراحی پروژه   1375 تا 1379  در مهندسان مشاور تجیر ؛

دانلود رزومه