نوع خبر 
 
زمانبندی تحویل پروژه های عملی و کارگاهی

                                                                                           به نام خدا

                                                                                           اطلاعیه

                                  دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

                           زمانبندی تحویل پروژه های عملی و کارگاهی  در پایان نیمسال اول تحصیلی۹۶-۹۵

گروه معماری (کارشناسی)

نام درس

سال ورودی

تاریخ

روز

ساعت

1-درک وبیان محیط

برای دانشجویان

ورودی مهر۹۵

9/11/95

شنبه-بعدازظهر

13

2- طراحی فنی

برای دانشجویان

ورودی مهر92

10/11/95

یکشنبه- صبح

9

3-هندسه کاربردی

برای دانشجویان

ورودی95

11/11/95

دوشنبه-صبح

9

4- روستا 1

برای دانشجویان

ورودی مهر93

11/11/95

دوشنبه- بعدازظهر

13

5-بیان معماری 1

برای دانشجویان

ورودی مهر 95

14/11/95

پنجشنبه- بعدازظهر

13

6-مقدمات طراحی2

برای دانشجویان

ورودی مهر94

10/11/95

یکشنبه-بعدازظهر

13

7-طرح معماری(2)

برای دانشجویان

ورودی مهر93

13/11/95

چهارشنبه-بعدازظهر

13

8- طرح معماری(4)

برای دانشجویان

ورودی مهر92

14/11/95

پنجشنبه-صبح

9

9-طرح معماری(5)

برای دانشجویان

ورودی بهمن91

14/11/95

پنجشنبه-بعدازظهر

13

10-کارگاه مصالح و ساخت

برای دانشجویان

ورودی مهر95

13/11/95

چهارشنبه-صبح

9

11- برداشت از بناهای تاریخی

برای دانشجویان ورودی بهمن 92

12/11/95

سه شنبه-بعدازظهر

13

12- متره و برآورد

برای دانشجویان ورودی92

12/11/95

سه شنبه - صبح

9

گروه معماری (کارشناسی ارشد)

کلیه دورس عملی

کلیه ورودی ها

12/11/95

سه شنبه-بعد از ظهر 13

گروه مرمت

تمامی دروس عملی 

برای کلیه ورودی ها

95/11/7 

و

95/11/12

‍‍پنج شنبه - صبح

و 

سه شنبه-صبح

9

گروه شهر سازی

کلیه دروس عملی

برای کلیه ورودی ها

95/11/13

چهار شنبه - صبح

9

 

پنجشنبه 9 دى 1395  15:57:46

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 4 خرداد 1396  10:40:20
تعداد بازديد از اين خبر : 743
کدخبر : 14689