جدول زمانبندی حذف و اضافه نمیسال اول ۹۷-۹۶

جدول زمانبندی حذف و اضافه نمیسال اول ۹۷-۹۶

۰۳ مهر ۱۳۹۶ | ۱۳:۳۶ کد : ۱۲۹۸۱ اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۹۴۰

زمان بندی حذف و اضافه نیمسال اول 97_96( دانشکده معماری و شهر سازی)

ورودی

رشته ها

ساعت

مورخ

61تا91

 کلیه رشته های دانشکده معماری و شهر سازی

    16-  14     

 24-22

10/7/96

92

کلیه رشته های دانشکده معماری و شهر سازی

14-12

22-20

11/7/96

93

فقط مقطع کارشناسی دانشکده معماری و شهر سازی

10-8

18-16

13/7/96

93

فقط مقطع ارشدو دکتری دانشکده معماری و شهر سازی

13-11

21-19

13/7/96

94

کلیه رشته های دانشکده معماری و شهر سازی

12-10

20-18

16/7/96

95

کلیه رشته های دانشکده معماری و شهر سازی

12-10

20-18

18/7/96

در ضمن سایت برای همه مقاطع تحصیلی ورودیهای 96هم در کل ایام مذکور فعال خواهد بود.   

 

 

 


( ۳ )