جدول زمان بندی انتخاب واحد متاخرین ، میهمانان و وردیهای ۹۶

جدول زمان بندی انتخاب واحد متاخرین ،میهمانان و وردیهای ۹۶

۲۳ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۴:۴۰ کد : ۱۲۹۳۴ اطلاعیه
تعداد بازدید:۳۸۲۶

زمان بندی انتخاب واحد متاخرین ومیهمانان و وردیهای 96 دانشکده معماری و شهر سازی نیمسال اول 97_96

ورودی

رشته ها

ساعت

مورخ

96

 کلیه رشته های دانشکده معماری و شهر سازی

17-13

26/6/96

61تا93

کلیه رشته های دانشکده معماری و شهر سازی

17-13

27/6/96

94

کلیه رشته های دانشکده معماری و شهر سازی

12-8

28/6/96

95

کلیه رشته های دانشکده معماری و شهر سازی

17-13

29/6/96

در ضمن از ساعت 17الی 24 در همان روز برای هر ورودی فعال می باشد                                  

 

 آموزش دانشکده معماری وشهر سازی   

 

  

 

 


( ۹ )