جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۶

جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۶

۱۱ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۰:۵۹ کد : ۱۲۸۸۸ اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۷۱۲

جدول زمان بندی انتخاب واحد  دانشجویان دانشکده معماری و شهر سازی نیمسال اول 97_96

ورودی

رشته ها

ساعت

مورخ

61تا91

 کلیه رشته های دانشکده معماری و شهر سازی

14-16

12/6/96

92

کلیه رشته های دانشکده معماری و شهر سازی

12-14

13/6/96

93

فقط مقطع کارشناسی دانشکده معماری و شهر سازی

8-10

15/6/96

93

فقط مقطع ارشد ودکتری معماری و شهر سازی

11-13

15/6/96

94

کلیه رشته های دانشکده معماری و شهر سازی

10-12

20/6/96

95

کلیه رشته های دانشکده معماری و شهر سازی

10-12

22/6/96

                                   

 

 آموزش دانشکده معماری وشهر سازی   

 

  

 

 


۵ رای